Boec

Vítejte,
na stránkách Sdružení chovatelů ušlechtilých koček v Čechách – Bohemians Edelkatze, e. V. (dále jen BOEC, e. V.), které bylo založeno v roce 1992 paní Lídou Šerou. Sídlo sdružení bylo v té době v Praze. Do roku 1996 byl BOEC pod patronací WCF, poté od WCF odešel a fungoval jako tzv. "volný klub“ (t. j. to e. V. na konci názvu). A jako takový funguje dodnes. Tyto tzv. „volné kluby“ jsou hodně rozšířeny v zahraničí, v ČR jsou spíše vyjímka.
Jsme sdružení mimo FIFe, označované jako „non FIFe“ a nejsme zastřešeni žádnou velkou mezinárodní organizací chovatelů koček.
Jsme řádně zaregistrováni na Ministerstvu vnitra ČR, máme své IČO a naše chovatelské řády jsou schváleny Ministerstvem zemědělství, odd. ochrany zvířat. Spolupracujeme s největší a nejstarší organizací zabývající se chovem ušlechtilých koček v ČR – ČSCHK (FIFE) i ostatními „non FIFe“ organizacemi v Čechách.

Svoji první MVUK pořádal BOEC v Chodově v roce 1993. Později pořádal mezinárodní výstavy dvakrát ročně v Karlových Varech (v dubnu a říjnu). Naposledy se konala výstava v roce 1998 na podzim. V polovině roku 2000 se sídlo sdružení přemístilo do Rtyně v Podkrkonoší. Někteří členové Sdružení opustili a členská základna je v současné době roztroušena po celých Čechách a Moravě a vzhledem k tomuto faktu není možné v současné době uspořádat vlastní výstavu. V budoucnu uvažujeme o uspořádání národní výstavy s některou ZO ČSCHK.

Naše sdružení uznává standardy všech plemen koček uznaných u FIFe i značení barevných variet koček(EMS) je stejný. U nás se můžete také věnovat chovu plemen koček u FIFe dosud neuznaných (např.: britské polodlouhosrsté, tonkinské, skotské klapouché..)

Naším největším přáním by bylo, aby se všechny organizace, sdružení a kluby chovatelů koček, vzájemně respektovaly! Aby se "kočkaři" dělili pouze na ty „dobré“ a „špatné“! Aby těch „špatných“ bylo co nejméně. Aby nerozhodovala příslušnost organizace nebo klubu. Aby si ti, co mají rádi zvířata (a kočky především) vzájemně pomáhali! Pevně doufáme, že i v dnešní uspěchané době, je toto možné uskutečnit...

Pokud se budete chtít stát členem našeho sdružení, stačí vyplnit formuláře, které najdete na této stránce a zaslat na adresu jednatelky BOEC, e. V.