Plemenna kniha - ceník

platný od 1.3.2020  • Bankovní účet BOHEMIANS EDELKATZE, e. V.

Účet u banky:

Komerční banka, a. s., pobočka Jičín

Název účtu:

BOHEMIANS EDELKATZE, e. V., zkr. BOEC e. V

Bankovní spojení:

7905380257/0100

Majitel účtu:

BOEC e. V – IČO 70855838  • Ceník služeb a symboly pro placení

Zápisné chovatele

250 Kč

S. symbol: 111

Zápisné mladý chovatel

150 Kč

S. symbol: 111

Registrace chov. stanice

900 Kč

S. symbol: 333

Roční příspěvek chovatele

150 Kč

S. symbol: 222

Roční příspěvek mladý chovatel

100 Kč

S. symbol: 222

Roční příspěvek příznivce chovu

50 Kč

S. symbol: 222

Rodokmen plný

150

S. symbol: 444

Rodokmen experiment

150

S. symbol: 444

Duplikát rodokmenu - při poškození

150

S. symbol: 444

Duplikát rodokmenu (při ztrátě)

300

S. symbol: 444

Transfer

150 Kč

---

Registrace dovozu

50 Kč

---

Přiznání titulů pro členy

0 Kč

---

Přiznání titulů pro nečleny

200 Kč

---


V ceně rodokmenu je započítáno i zdražené poštovné ČP.

  • Způsoby platby

1) složenkou typu A – v kolonce Zpráva pro příjemce napsat celé jméno a uvést S. symbol platby, viz výše

2) bankovním převodem na č. účtu 7905380257/0100, uvést celé jméno a S. symbol platby, viz výše

Při placení příspěvků nových členů, lze platby sloučit a označit S. symboly: např: Zápisné + členský příspěvek 250 + 150 = 400 Kč – jako S. symbol napište 120 Zápisné + členský příspěvek + chov. stanice 250 + 150 + 900 = 1300 Kč - jako S.symbol napište 123.

Prosíme o zaslání kopie ústřižku složenky nebo bankovního příkazu na mail BOEC, e. V. pro jednodušší kontrolu plateb, děkujeme!