Zde naleznete všechny důležité informace, týkající se plemenné knihy, chovatelského řádu, EMS systému (určování barev, kódy EMS),

předpisů a také formulářů (ke stažení)...


Plemenná kniha - ceník
Standardy plemen
Dědičnost barev
Chovatelský řád
Formuláře ke stažení